tr. Posar el peu fent-hi pressió; petjar, aixafar, escalfar amb els peus / fig. humiliar, algú, de paraula o amb el tracte.