tr. Unir unes amb altres les diferents peces de un tot / posar de més / unir / enganxar