VEGETAL a. Pertanyent o referent a les plantes /m. ésser orgànic viu mancat de sensibilitat i de moviment voluntari.